Tag: หวย

ไหว้พระประจำวันเกิด เพิ่มความเฮง ในการซื้อ หวยออนไลน์

 การไหว้พระ เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธ หรือพุทธศาสนิกชน มักทำกันเป็นประจำ ตั้งแต่จำความได้ก็ถูกคนที่บ้าน พาเข้าวัดเข้าวา ไหว้พระเป็นประจำแล้ว ซึ่งคนไทยส่วนมากนั้น  นับถือศาสนาพุทธ เป็นซะส่วนใหญ่ อุปนิสัยของคนไทย โดยส่วนมากนั้น มีความสุขก็ไปวัด มีความทุกข์ ก็ยังไปวัดอีก เวลาที่คนเราเข้าวัด เข้าวานั้น สิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่ มักจะทำในตอนที่เราไปถึง นั้นก็คือ การไหว้พระขอพร ในช่วงวัยเด็กนั้นคำขออธิษฐาน มักจะขอให้ตัวเองเป็นเด็กดี เรียนหนังสือเก่ง  แต่พอกาลเวลาผ่านไป หนังก็เริ่มจะหย่อน เวลาไหว้พระขอพร คำอธิษฐานขอพรนั้น ก็จะเปลี่ยนไป โดยในตอนนี้นั้น…